14 Φεβρουαρίου 2012

ή γῆ μέλαινα

ἐκ τοῦ γραφείου τοῦ νήμω ούδενός:
μαθητρία· «τί οὖν ἡ Ψαπφώ ἔφη τὴν γῆν εἶναι μέλαιναν;»
ἐγώ· «τί ἐρωτᾷς; ἆρ' οὐχ ἡ γῆς μέλαινα;»
μαθητρία· «καὶ σύ ὡς Ψαπφώ φλυαρεῖς· ἡ γὰρ γῆς λευκή.»
ἐλανθανόμην… οὐδεμίαν γὰρ χώραν εἰ μὴ ψάμαθον ἄγχι θαλάττης οἴδασι πολλοὶ Φλωριδαῖοι.
ἐγέλασα, άλλα γιγνώσκω ὁτι ἡ γῆ έστι μέλαινα! πάνυ γε ἐστι μέλαινα. εἰ μη, μη γιγνώσκω. ὀ δε πόντος οὐ ἐστιν οἰνοπος. τουτο εὐ γιγνώσκω.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου