01 Μαρτίου 2012

Σικάγον και σῖτος

Σικάγον ἐστι πολις τις. ἐν τῷ Σικάγῳ δε ἐισι πολλοι ἄνθρωποι τῶν πολλών ἐθνῶν. και δε Ἑλλενες ἐκει.  ἀυτων σῖτος ἐστιν ἐμοι ἡδύς.